Arineko Joong
Big Bang - BIGBANG The Nonstop Mix (Album)

Big Bang - BIGBANG The Nonstop Mix (Album)

Arineko Joong
Big Bang - Alive (Japanese Album)

Big Bang - Alive (Japanese Album)

Arineko Joong
Big Bang - Alive (Mini Album)

Big Bang - Alive (Mini Album)

Arineko Joong
Big Bang - THE BEST OF BIG BANG (Japanese Album)

Big Bang - THE BEST OF BIG BANG (Japanese Album)

Arineko Joong
Big Bang - The Ultimate International Best (Album)

Big Bang - The Ultimate International Best (Album)

Arineko Joong
Big Bang - Big Bang 2 (Japanese Album)

Big Bang - Big Bang 2 (Japanese Album)

Arineko Joong
Big Bang - Special Edition (Repackage Album)

Big Bang - Special Edition (Repackage Album)

Arineko Joong
Big Bang - Tonight (Mini Album)

Big Bang - Tonight (Mini Album)

Arineko Joong
Big Bang - Beautiful Hangover (Japanese Single)

Big Bang - Beautiful Hangover (Japanese Single)

Arineko Joong
Big Bang - 2010 BIGSHOW Live Album (Album)

Big Bang - 2010 BIGSHOW Live Album (Album)

Arineko Joong
Big Bang - Tell Me Goodbye (Japanese Single)

Big Bang - Tell Me Goodbye (Japanese Single)

Arineko Joong
Big Bang - The Shouts Of Reds Part 2 (Digital Single)

Big Bang - The Shouts Of Reds Part 2 (Digital Single)